Byť opatrovateľom v zariadení je poslanie 

Opatrovatelia  v zariadeniach sociálnych služieb zohrávajú dôležitú úlohu, práve preto, lebo sa starajú o tých najzraniteľnejších. O seniorov - našich blízkych starých rodičov, dedkov a babičky. Práve oni im často v neľahkých podmienkach poskytujú lásku, pohladenie, dobré slovo, ale aj nekonečnú trpezlivosť a profesionálnu zdravotnú starostlivosť a opateru.

A práve opatrovatelia v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) a terénni opatrovatelia sú tí, ktorí sú v centre pozornosti nášho Nadačného fondu HARTMANN.

Prostredníctvom grantových výziev im chceme pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Zameriavame sa na oblasť vzdelávania pre opatrovateľov v rôznych oblastiach od štandardov ošetrovateľstva, prvú pomoc až po komunikačné a psychologické techniky. Dôležitou súčasťou nášho pôsobenia je pomoc pri získavaní nového kvalifikovaného personálu v ZSS, ktoré pociťujú dlhodobo nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Prostredníctvom systému refundácie nákladov na realizáciu kurzu opatrovania chceme pomôcť tým, ktorí perspektívne majú záujem zmeniť povolania, alebo sa chcú stať opatrovateľmi v ZSS, ale ich finančné možnosti im nedovoľujú absolvovať rekvalifikačný kurz.

Veríme, že Nadačný fond HARTMANN bude pre vás všetkých, ktorí ste svoje poslanie zasvätili pomoci druhým, pevným prístavom, kde nájdete pomoc a podporu.

Nahor

Menu
Vyhledávaní
Pomáha. Ošetřuje. Chráni