Uistite sa, na čo máte nárok. Lekár vám môže predpísať pomôcky až do výšky 51,94 EUR podľa stupňa inkontinencie

Konzultácie u špecializovaného lekára

 • bezplatné vyšetrenia
 • vyšetrenia a konzultácie so špecialistom urologóm, urogynekológom alebo gynekológom
 • inkontinenčné pomôcky na predpis

Vzorky kvalitných pomôcok ZADARMO od značky HARTMANN

 • až 2 vzorky ročne zadarmo
 • výber vzoriek záleží na vašich potrebách
 • nezaväzujete sa k žiadnemu odberu

Vzorky zadarmo

Kvalitné pomôcky na predpis

 • typ si vyberáte sami alebo vám ich pomôže vybrať váš ošetrujúci lekár
 • pomôcky si môžete vybrať v rámci stupňa inkontinencie, ktorý stanovil lekár
 • mesačná úhrada na pomôcky až do 51,94 EUR podľa stupňa inkontinencie

Vysvetlivky:

 • B1 – Vložky
 • B2 – Vkladacie plienky
 • B3 – Plienkové nohavičky

Prehľad výrobkov, ktoré sa dajú predpísať z verejného zdravotného poistenia, získate aj z našej preskripčnej karty.

Preskripčná karta

Získajte zadarmo DVD so všetkými cvikmi

11 podrobných videonávodov, 61 minút cvičenia

Objednať DVD zadarmo

DVD zadarmo

Na čo máte nárok

Ťažké zdravotné postihnutie

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len osoba s ŤZP) sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % . 

Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú v oblasti:

 • mobility a orientácie – kompenzuje sa znížená pohybová schopnosť alebo znížená orientačná schopnosť,
 • komunikácie – kompenzuje sa narušená schopnosť komunikácie,
 • zvýšených výdavkov – kompenzujú sa zvýšené výdavky 
  • na diétne stravovanie,
  • súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
  • súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
  • súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom,
 • sebaobsluhy – kompenzuje sa obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy.

Vyhotovenie preukazu

Peňažný príspevok na opatrovanie

Prehľad výrobkov, ktoré sa dajú predpísať z verejného zdravotného poistenia, získate aj z našej preskripčnej karty.

Nahor

Menu
Vyhledávaní

© 2019 HARTMANN-RICO a. s. O krok ďalej pre zdravie