Uistite sa, na čo máte nárok. Lekár vám môže predpísať pomôcky až do výšky 59,73,- € na mesiac pre III.stupeň- ťažká inkontencia a pri II. stupni- ľahká inkontencia je vo výške 5,- € na mesiac

Konzultácie u špecializovaného lekára

 • bezplatné vyšetrenia
 • vyšetrenia a konzultácie so špecialistom urologóm, urogynekológom alebo gynekológom
 • inkontinenčné pomôcky na predpis

Vzorky kvalitných pomôcok ZADARMO od značky HARTMANN

 • výber vzoriek záleží na vašich potrebách
 • nezaväzujete sa k žiadnemu odberu

Vzorky zadarmo

Kvalitné pomôcky na predpis

 • typ si vyberáte sami alebo vám ich pomôže vybrať váš lekár
 • pomôcky si môžete vybrať v rámci stupňa inkontinencie, ktorý stanovil lekár
 • mesačná úhrada na pomôcky až do 59,73 € podľa stupňa inkontinencie

Vysvetlivky:

 • B1 – Vložky
 • B2 – Vkladacie plienky
 • B3 – Plienkové nohavičky

Prehľad výrobkov, ktoré sa dajú predpísať z verejného zdravotného poistenia, získate aj z našej preskripčnej karty.

Preskripčná karta

Na čo máte nárok

Ťažké zdravotné postihnutie

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len osoba s ŤZP) sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % . 

Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú v oblasti:

 • mobility a orientácie – kompenzuje sa znížená pohybová schopnosť alebo znížená orientačná schopnosť,
 • komunikácie – kompenzuje sa narušená schopnosť komunikácie,
 • zvýšených výdavkov – kompenzujú sa zvýšené výdavky 
  • na diétne stravovanie,
  • súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
  • súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
  • súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom,
 • sebaobsluhy – kompenzuje sa obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy.

Vyhotovenie preukazu

Peňažný príspevok na opatrovanie

Prehľad výrobkov, ktoré sa dajú predpísať z verejného zdravotného poistenia, získate aj z našej preskripčnej karty.

Nahor

Menu
Vyhledávaní
Pomáha. Ošetřuje. Chráni