Zariadenia sociálnych služieb

Základné informácie o starostlivosti o osoby s inkontinenciou a o subjektoch, ktoré túto starostlivosť poskytujú, získate:

 • na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR – odbor sociálnych služieb (http://www.employment.gov.sk), 
 • na mestských úradoch – odbory alebo útvary sociálnej a zdravotnej pomoci,
 • u všeobecného lekára,
 • na webových stránkach jednotlivých inštitúcií.


Starostlivosť o inkontinentné osoby zaisťujú tieto inštitúcie a zariadenia:

 

 • agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS),
 • opatrovateľské agentúry/opatrovateľská služba,
 • domovy dôchodcov (DD),
 • domy s bytmi s opatrovateľskou službou (DOS),
 • liečebne pre dlhodobo chorých,
 • domovy sociálnych služieb (DSS),
 • denné stacionáre (DS)


Služby, ktoré inštitúcie ponúkajú:

 

 • Opatrovateľské a sociálne (pomoc pri osobnej hygiene, príprava liekov, sprevádzanie na prechádzkach, na úradoch, nakupovanie atď.) – tieto služby poskytujú opatrovateľské agentúry. Zdravotné sestry pracujúce v agentúrach ošetrovateľskej starostlivosti obvykle opatrovateľské a sociálne služby neponúkajú, zameriavajú sa na ošetrovateľské služby, ktoré musí vykonávať zdravotná sestra.
 • Zdravotnícke a ošetrovateľské (aplikácia injekcií, liekov, meranie tlaku atď.) – tieto služby neposkytujú opatrovateľské agentúry, ale agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti s kvalifikovanými zdravotnými sestrami.


Formy poskytovania sociálnych služieb:

 

 • pobytové,
 • ambulantné (napr. denný stacionár),
 • terénne


 

Nahor

Menu
Vyhledávaní
Pomáha. Ošetřuje. Chráni