Starostlivosť o blízkych

Inkontinencia predstavuje záťaž nielen pre samotnú osobu, ktorá únikom moču trpí, ale aj pre jej blízke okolie a rodinu. 

Ide predovšetkým o fyzickú, psychickú záťaž, ale aj o pomerne vysokú finančnú náročnosť. 

Psychická a emocionálna podpora rodiny predstavuje dôležitý faktor, ktorý môže vo výraznej miere prispieť k celkovému zlepšeniu  stavu. Rodina má na starosti samotnú starostlivosť o inkontinentnú osobu, zaistenie odbornej starostlivosti a vhodné usporiadanie priestoru. 

Najdôležitejšia je však spoločná a vhodná komunikácia s blízkym, ktorý má ťažkosti s únikom moču. Človek trpiaci nedobrovoľným únikom moču považuje inkontinenciu za spoločenský hendikep. Cíti sa byť obmedzený vo všetkých bežných denných aktivitách a môže byť z takejto situácie vystresovaný, či deprimovaný. Dokonca bývajú títo ľudia i agresívni a náladoví, čo môže mať negatívny psychosomatický vplyv na priebeh liečby. 

S pacientom trpiacim inkontinenciou je preto dôležité komunikovať a nevyhýbať sa mu. Dôveru si získate celkovým prístupom k jeho ťažkostiam. Prejavte ústretovosť, ohľaduplnosť a diskrétnosť. Buďte mu oporou a skutočným pomocníkom. 

Nahor

Menu
Vyhledávaní
Pomáha. Ošetřuje. Chráni