Prejavy inkontinencie

Pod pojmom inkontinencia sa rozumie nedobrovoľný a nechcený únik moču akéhokoľvek objemu, ktorý sa dá objektívne dokázať.

Únik moču sa môže týkať žien aj mužov, oveľa častejšie sa však vyskytuje u žien. Zároveň pre každého pacienta predstavuje hygienický a spoločenský diskomfort. 

Únik moču vzniká prevažne poruchou „uzáverového aparátu“ močového mechúra. Najčastejšie príčinou sú oslabené svaly panvového dna. K ich oslabovaniu dochádza predovšetkým v dôsledku pôrodu u žien a fyziologických zmien v starobe u žien a mužov.

Predchádzať vzniku inkontinencie možno po celý život pravidelným cvičením a zdravým životným štýlom. Kegelove cviky preto môžete do denného režimu zahrnúť v akomkoľvek veku.

Nahor

Menu
Vyhledávaní
Pomáha. Ošetřuje. Chráni