Nákup pomôcok často nie je lacná záležitosť. Máte však nárok na ich úhradu

Váš lekár vám môže predpísať pomôcky až do 51,94 EUR mesačne podľa stupňa inkontinencie. 

Ako možno získať príspevok na opatrovanie

Na čo máte nárok

Výška príspevku pri starostlivosti o osobu so ZŤP, ktorá môže byť aj inkontinentná

508,44 eur mesačne, ak fyzická osoba opatruje jedného občana s ťažkým zdravotným postihnutím a 676,22 eur mesačne pri opatrovaní dvoch, prípadne viacerých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Základnú výšku peňažného príspevku na opatrovanie je možné zvýšiť o 100 eur mesačne, ak je osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a fyzická osoba – opatrovateľ, nemá v čase opatrovania príjem alebo nepoberá dôchodkové dávky. Základná výška peňažného príspevku sa znižuje o sumu, ktorá presahuje 2-násobok sumy životného minima príjmu občana s ŤZP, alebo sa znižuje o sumu, ktorou príjem nezaopatreného dieťaťa presahuje 3-násobok sumy životného minima. Základná výška peňažného príspevku sa upravuje, ak občana s ŤZP opatruje fyzická osoba, ktorá je poberateľom dôchodkovej dávky. A to na 254,22 eur mesačne, ak fyzická osoba opatruje jedného občana s ťažkým zdravotným postihnutím, a 338,11 eur mesačne pri opatrovaní dvoch, prípadne viacerých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Výška peňažného príspevku sa kráti, ak občan s ŤZP navštevuje rôzne zariadenia, napr. zariadenie sociálnych služieb s denným pobytom v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Výška peňažného príspevku sa kráti o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. 

Chcete sa zadarmo poradiť s odborníkmi? Odborná poradňa

Menu
Vyhledávaní
Pomáha. Ošetřuje. Chráni