Zariadenia sociálnych služieb

V zariadeniach sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou, alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. 

Na našich stránkach sa dozviete viac o druhoch zariadení, službách ktoré poskytujú a v neposlednom rade o neoceniteľnej práci opatrovateľov a opatrovateliek, ktoré v týchto zariadeniach pracujú. 

Nahor

Menu
Vyhledávaní
Pomáha. Ošetřuje. Chráni