Inkontinencia

Inkontinencia je stav, keď človek nemôže plne ovládať svoj močový mechúr alebo zvierač a dochádza k samovoľnému úniku moču alebo stolice. Inkontinencia môže byť vrodená alebo spôsobená inými vplyvmi, ako je vek, úraz alebo nevhodná životospráva. U žien napríklad i množstvom pôrodov. Inkontinencia je závažná komplikácia, ktorá ovplyvňuje život, a preto je nutné jej liečbu riešiť s lekárom.

Druhy inkontinencie

Inkontinenciu delíme podľa druhu na inkontinenciu moču (najčastejší druh inkontinencie, spojený s únikom moču) a inkontinenciu stolice (v menšej miere než inkontinencia moču, spojená s únikom stolice).

Podľa príznakov delíme inkontinenciu na:

  • stresovú (najčastejší typ inkontinencie u žien, vo väčšine prípadov je spôsobená uvoľnením svalov panvového dna),
  • urgentnú (únik moču je spojený s náhlym, silným a vôľou neovládateľným pocitom potreby močiť),
  • zmiešanú (kombinuje príznaky stresovej a urgentnej inkontinencie) a inkontinenciu z pretekania (postihuje predovšetkým mužov v dôsledku zväčšenej prostaty, pri tomto type inkontinencie sa močový mechúr nevyprázdňuje úplne, dochádza tak k jeho preplneniu a následnému unikaniu rôzneho množstva moču).

Podľa závažnosti alebo podľa stupňa delíme inkontinenciu na ľahkú, strednú alebo ťažkú.

Druhy inkontinencie
 

Chcete sa zadarmo poradiť s odborníkmi? Vzorky zadarmo

Odporúčané pomôcky - vyskúšajte ich ZADARMO

Menu
Vyhledávaní
Pomáha. Ošetřuje. Chráni