Starostlivosť o blízkych sa najčastejšie týka osôb imobilných, teda tých, ktoré sú upútané na lôžko, a osôb so zníženou schopnosťou pohybu.  V prípade imobilnej osoby je dôležitý aj čo najjednoduchší prís…