Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost HARTMANN – RICO a.s. věnuje ochraně osobních údajů na těchto webových stránkách www.lekarnahartmann.cz (dále jen stránky) zvýšenou pozornost a vynakládá maximální úsilí k tomu, aby osobní údaje, poskytnuté návštěvníky těchto stránek, byly chráněny.

Ochrana osobních údajů

V případě, že společnost HARTMANN – RICO bude mít právo zpracovávat osobní údaje, bude tak činit v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu se souvisejícími právními předpisy České republiky. Bez výslovného souhlasu návštěvníků těchto stránek však ke zpracování osobních údajů nedojde, souhlas se zpracováním osobních údajů bude po návštěvnících žádán vždy před tím, než k jejich poskytnutí dojde. Společnost HARTMANN – RICO vynakládá veškeré možné technické úsilí k tomu, aby osobní údaje byly chráněny a v této souvislosti činí potřebná bezpečnostní opatření.

Další informace o shromažďování osobních údajů

Návštěvníci mohou samozřejmě stránky z velké části využívat bez toho, že by museli poskytovat své osobní údaje. K poskytnutí osobních údajů bude návštěvník vyzván pouze v případě, že by chtěl získat podrobnější informace týkající se konkrétního způsobu řešení jeho případu po medicínské stránce, a i v tomto případě budou žádány osobní údaje pouze pokud s tím návštěvník vyslovil souhlas, dále v nezbytně nutné míře a pouze k účelu, ke kterému návštěvník dá souhlas. Osobní údaje budou shromažďovány proto, aby bylo možné lépe porozumět problému, se kterým se návštěvník na stránky obrací, informovat o nových produktech, o které by návštěvník mohl mít zájem vzhledem k jeho potřebám, a tím přispět ke kvalitní péči o zdraví toho konkrétního návštěvníka.

Toto prohlášení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění na www.lekarnahartmann.cz.

HARTMANN – RICO a.s.

Nahor

Menu
Vyhledávaní
Pomáha. Ošetřuje. Chráni