Súhlas so zasielaním informácií a oznámení

V zmysle legislatívnej úpravy, najmä zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode sme na zasielanie informácií o našich novinkách a iných oznámení povinní disponovať Vaším súhlasom na ich zasielanie.

V prípade, ak si vyššie uvedené informácie a oznámenia želáte dostávať prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), môžete tak urobiť nasledujúcim spôsobom:

  • registráciou na www.moliklub.sk, kde v spodnej časti registrácie môžete zaškrtnúť voľbu „Súhlasím s prihlásením k odberu newsletteru a zasielaniu oznámení elektronickou poštou (e-mailom)“

Týmto udeľujete súhlas na dobu neurčitú so zasielaním informácií o našich novinkách a iných oznámení na Vami poskytnutú e-mailovú adresu a zároveň potvrdzujete, že ste oprávneným užívateľom vloženej e-mailovej adresy a oprávneným na udelenie takéhoto súhlasu.

V prípade, ak by ste chceli svoj súhlas so zasielaním informácií o našich novinkách a iných oznámení zrušiť,  môžete tak urobiť kedykoľvek, bezplatne:

  • zaslaním e-mailovej správy v predmete ktorej bude uvedené slovo "NEZASIELAŤ" na e-mailovú adresu,
  • vložením Vašej e-mailovej adresy, kde systém zistí, že Vaša e-mailová adresa existuje a ponúkne Vám možnosť odhlásenia v časti „Súhlasím s prihlásením k odberu newsletteru a zasielaniu oznámení elektronickou poštou (e-mailom)“ – odhlásiť.

Toto prehlásenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na www.moliklub.sk.

HARTMANN – RICO spol. s r.o.

Nahor

Menu
Vyhledávaní
Pomáha. Ošetřuje. Chráni