• Potrebujeme presunúť pacienta na bok: pokrčíme mu jednu nohu a jednu ruku (na strane kam otáčame) a pomocou tlaku na pokrčenú nohou pacienta otočíme.
  • Potrebujeme posunúť pacienta po posteli: vložíme jednu ruku pod panvu, druhou ju uchopíme a po svojej ruke pacienta pomaly posúvame, bez toho, aby sme ho museli zdvihnúť. Rovnakým spôsobom potom postupujeme aj s hornou polovicou tela.
  • Pozrite sa i na spôsob presúvania po stehne ošetrovateľa.
  • Pri objemnejších pacientoch si môžete pomôcť uterákom alebo plachtou.

Nahor

Menu
Vyhledávaní
Pomáha. Ošetřuje. Chráni