• Na invalidnom vozíku odstráňte jednu bočnicu smerom k lôžku pacienta a uistite sa, že je vozík zaaretovaný.
  • Pripravte na lôžku priestor, na ktorý pacienta obrátite na bok - použite rovnaký postup ako v predchádzajúcich videách - pokrčte mu jednu nohu a protiľahlú ruku a jemne ho obráťte na bok.
  • Natiahnutú nohu pacienta dajte dolu z postele, následne natiahnite druhú pokrčenú nohu a za neustáleho pridržovania pacienta dajte dole z postele aj ju.
  • Teraz chyťte pacienta zospodu za krk a pomocou tlakom na panvu sa vám podarí posadiť ho.
  • Uistite sa, že má chodidlá tesne pri posteli.
  • Pacient sa potom celou váhou oprie o ošetrovateľa a na pokyn ošetrovateľa si vďaka vzájomnej pomoci presadne na vozík.
  • Vyskúšať môžete aj presun pacienta pomocou 2 stoličiek.

Nahor

Menu
Vyhledávaní
Pomáha. Ošetřuje. Chráni